La hele verden få smile

Velkommen til Dentrade, som formidler førsteklasses estetiske og rimelige tannerstatninger. Ønsket vårt er at alle skal kunne skaffe seg god tannpleie, lokalt, hos den tannlegen de stoler på. Dette jobber vi daglig for å oppnå, og virkemidlet er forretningsmodellen vår og det personlige engasjementet vårt.

Styrken vår ligger i vårt agentur for nyskapende, effektiv og pålitelig produksjon av førsteklasses og nøye tilpassede tannerstatninger. De siste 21 årene har vi samarbeidet med det sertifiserte tannteknikklaboratoriet vårt i Shenzhen om dette

I tillegg råder vi over en veltrimmet ledelse og avansert logistikk på det dentale området, som sikrer kostnadseffektivitet og punktlig levering. Det integrerte totalkonseptet vårt kompletteres av de ambisiøse dentaltjenestene fra de regionale avdelingene våre, til nytte og sikkerhet for tannlegene som bruker oss og ikke minst for pasientene.